St.Georgsdag

24.april inviterer 1.Slattum speidergruppe til markering av St.Georgsdag på Krakosseter.


Onsdag 24.april blir det tradisjonell markering av St.Georgsdagen på Krakosseter fra klokka 18.00. Alle speidergruppene i Nittedal deltar. Invitasjon ligger vedlagt her.

St.Georgsdagen 2019